Theme song of the samba school of Leandro de Itaquera

Data
1999
Título da Revista
ISSN da Revista
Título de Volume
Editor
Escola de samba Leandro de Itaquera